നമസ്തേ സദാ വത്സലേ |MP3|lyrics| RSS Prarthana Malayalam Meaning

rss prarthana malayalam lyrics

RSS Prarthana Malayalam | ആർഎസ്എസിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമസ്‌കർ rss പ്രാർത്ഥനയാണ് സംഘത്തിന്റെ ശക്തി. രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ മധ്യത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്ര സ്വയംസേവക സംഘത്തിലെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ എന്തിനോ വേണ്ടി ത്യാഗം സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ പ്രയാസത്തോടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചേർന്നു. ഇവിടെ rss prarthana malayalam meaning നമസ്തേ സദാ വത്സലേ മാതൃഭൂമേ namaste sada vatsale … Read more

Apna time aayega lyrics in Bengali | Gully Boy (2019)

আপনা Apna-Time-Aayega bengali

[siteorigin_widget class=”ai_widget”][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=”ai_widget”][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Video”][/siteorigin_widget] আপনা টাইম আয়েগা লিরিক্স lyrics bengali | Gully Boy (2019) apna time aayega lyrics bengali কাউন বোলা মুঝসে না হো পায়েগা? কাউন বোলা? কাউন বোলা? আপনা টাইম (Time) আয়েগা উথ জা আপনে রাখ সে তু উদ জা আব তালাশ মে পরওয়াজ দেখ পরওয়ানে কি আসামান ভী সর উঠায়েগা আয়েগা, … Read more

नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे | MP3| lyrics | संघ प्रार्थना | Prarthana in Hindi

संघ प्रार्थना RSS Prarthana in Hindi

RSS Prarthana in Bengali | आरएसएस प्रार्थना इन हिंदी Namaste Sada Vatsale lyrics in Hindi संघ प्रार्थना – नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्कार (Swayamsevak Sangh) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना बिषय में कहा जाता है आरएसएस की शक्ति संघ की ताकत है संघ की प्रार्थना ( RSS prayer )। यह संघ प्रार्थना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ … Read more

Namaste Sada Vatsale Matribhume |MP3|lyrics|RSS Prarthana in English

RSS Prarthana in English

RSS Prarthana in English |  RSS Prarthana Mantra  Namaskar is called the RSS prayer of the Rashtriya Swayamsevak Sangh a largest Volunteer organization world RSS Prarthana is the strength of the Sangha. This prayer has been hidden in the true meaning of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. I cannot judge why the Volunteer of the Rashtriya … Read more

নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমে |MP3|lyrics|RSS Prarthana in Bengali

নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমি | RSS Prarthana in Bengali

RSS Prarthana in Bengali | আর এস এস প্রার্থনা কি 

নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমি | RSS Prarthana in Bengali

নমস্কার বলা হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রার্থনা rss prarthana হল সঙ্ঘের শক্তি। এই প্রার্থনা মাঝেই লুকিয়ে আছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আসল অর্থ। কেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের  স্বয়ংসেবক কোন কিছুর জন্য ত্যাগ স্বীকার করে নেই তার বিচার করতে পারবো না, কিন্তু অনেক কষ্ট করে এই প্রার্থনা যোগার করেছি। এখানে RSS Prarthana in Bengali নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমি namaste sada vatsale matribhume প্রার্থনাটির অর্থ দেবো , যাতে করে বুঝতে অসুবিধা না হয়।

নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই নিজের মতামত জানাবেন। 

RSS Prarthana in Bengali | আর এস এস প্রার্থনা 

নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমে
ত্বয়া হিন্দুভূমে সুখং বার্ধিতোঽহম্
মহামঙ্গলে পুণ্যভূমে তদর্থে
পতত্বেষ কায়ো নমস্তে নমস্তে ।।১।।

প্রভো শক্তিমন্‌ হিন্দুরাষ্ট্রাঙ্গভূতা
ইমে সাদরং ত্বাং নমামো বয়ম্
ত্বদীয়ায় কর্যায় বধ্দা কটীযং
শুভামাশিষং দেহি তৎপূর্তযে ।
অজয্যাং চ বিশ্বস্য দেহীশ শক্তিম্
সুশীলং জগদ্ যেন নম্রং ভবেৎ
শ্রুতং চৈব যৎ কণ্টকাকীর্ণমার্গম্
স্বয়ং স্বীকৃতং নঃ সুগং কারয়েৎ ।।২।।

সমুৎকর্ষনিঃশ্রেয়সস্যৈকমুগ্রম্
পরং সাধনং নাম বীরব্রতম্
তদন্তঃ স্ফুরত্বক্ষয়া ধ্যেয়নিষ্ঠা
হৃদন্তঃ প্রজাগর্তু তীব্রাঽনিশম্
বিজেত্রী চ নঃ সংহতা কার্যশক্তির্
বিধায়াস্য ধর্মস্য সংরক্ষণম্‌
পরং বৈভবং নেতুমেতঽ স্বরাষ্ট্রম্
সমর্থা ভবত্বাশিষা তে ভৃশম্।।৩।।

ভারত মাতা কী জয় I

অনুগ্রহ করে পড়ুন এখানে ক্লিক করুন- 

জানা অজানা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যু রহস্য   

Read more

Paglu 3 Bengali Movie All Songs Lyrics

Paglu 3 pOSTER

Paglu 3 Movie Lyrics Paglu 3 Movie Cast : Dev, Koel Mallick, Tota, Rajatava Dutta, Rimjhim Mitra, Biswajit Chakraborty, Biswanath And Others Directed by – Sujit Mondal Music Composed By – Screenplay by – Cinematography – Produced by – Distributed by – Paglu 3 Release dates – 25 December 2020 ( Approx. Not Verified) Paglu … Read more